Lilama 69-2 xuất khẩu thiết bị chế tạo

(BĐT) - Công ty CP Lilama 69-2 vừa ký kết 2 hợp đồng xuất khẩu hệ thống giá đỡ cho tàu kéo đẩy, khối lượng đợt 1 khoảng 120 tấn với Tập đoàn Damen Shipyads Gorinchem của Hà Lan.

Hợp đồng này đánh dấu bước đầu tiên trong việc chuyên môn hóa sản phẩm gia công cơ khí và thực hiện chủ trương chiến lược phát triển công tác chế tạo thiết bị, mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài của Lilama 69-2.

Ngoài lĩnh vực chính gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị kết cấu thép, thiết bị lọc bụi, thời gian qua Lilama 69-2 đã ký nhiều hợp đồng chế tạo các bộ phận của tàu đóng mới như: chế tạo nắp hầm hàng tàu 22.000 tấn; cung cấp và chế tạo hệ thống giá đỡ cho các dòng tàu kéo đẩy…

Trần Kiên