HAGL sẽ tổ chức ĐHĐCĐ tại Gia Lai

(BĐT) - Khác với chương trình ĐHĐCĐ thường niên những năm trước đây, năm 2016, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại “tỉnh nhà” – TP. Pleiku, Gia Lai. Thời gian dự kiến tổ chức vào 15/9/2016.

HAGL là một trong những doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 muộn nhất do những khó khăn trong tình hình hoạt động thời gian qua. Trước đây, đại diện HAGL từng thừa nhận tổ chức ĐHĐCĐ muộn với lý do chờ Chính phủ phê duyệt phương án tái cơ cấu nợ - là cơ sở để Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016. Chính vì vậy, quyết định tổ chức ĐHĐCĐ cho thấy khả năng phương án tái cơ cấu nợ đã được Chính phủ thông qua.           

Minh Thư