Hà Nội: Phấn đấu duy trì 100% đăng ký kinh doanh qua mạng

(BĐT) - Theo kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 và các năm tiếp theo vừa được ban hành, UBND TP. Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ 100% doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh qua mạng, 98% DN trên địa bàn thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử; đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy định, giải quyết đúng hạn…
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Hà Nội đặt mục tiêu giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; giảm tỷ lệ các lô hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại các giai đoạn thông quan xuống còn dưới 10%. Duy trì thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày.

Năm 2018, Hà Nội đặt mục tiêu cải thiện điểm số và xếp hạng PCI so với năm 2017. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số có xếp hạng thấp như: “Tiếp cận đất đai”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Gia nhập thị trường”, “Tính năng động của chính quyền tỉnh”, “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”, “Chi phí không chính thức”…   

Việt Anh