Giới thiệu bộ công cụ đánh giá chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(BĐT) - Hội nghị Công bố và giới thiệu Chỉ số chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của ASEAN năm 2018 (ASPI 2018) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều ngày 1/10, tại Hà Nội. Bộ công cụ nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu tồn tại trong chính sách hỗ trợ DNNVV và đánh giá thực trạng Kế hoạch hành động chiến lược ASEAN cho phát triển DNNVV giai đoạn 2016 - 2025.
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Việc đánh giá được thực hiện thông qua một bảng câu hỏi (khung đánh giá) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) phối hợp với các tổ chức đối tác thực hiện. Mỗi nội dung đánh giá bao gồm một hoặc nhiều chỉ số thành phần, được xác định là một lĩnh vực riêng biệt trong chính sách.

8 nội dung chính của ASPI là: Khung thể chế; pháp luật, quy định và thuế; tiếp cận tài chính; tiếp cận thị trường và quốc tế hóa; năng suất, công nghệ và đổi mới; giáo dục và kỹ năng kinh doanh; DNNVV xanh; doanh nghiệp xã hội và hội nhập.

Việt Anh