EVNNPC phấn đấu giảm tổn thất điện năng

(BĐT) - Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), lũy kế 6 tháng năm 2016, tỷ lệ tổn thất điện năng của EVNNPC là 7,43%, giảm 0,28% so với cùng kỳ 2015. Dự kiến, sang quý III và IV, tỷ lệ tổn thất điện năng sẽ giảm dần, phấn đấu đạt mục tiêu dưới 6,2% năm 2016.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, EVNNPC sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành. Đặc biệt, lưu ý các công trình 110kV, trung áp có hiệu quả giảm tổn thất điện năng cao như: các dự án nâng cao công suất truyền tải đường dây: Việt Trì - Bãi Bằng, Ninh Bình - Phủ Lý, Ninh Bình -  Trình Xuyên...              

Trần Kiên