EVNCPC dành hơn 30 nghìn tỷ đồng cho các dự án xây dựng 2017

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017. Theo đó, Tổng công ty sẽ dành tới hơn 30 nghìn tỷ đồng cho các dự án xây dựng năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

EVNCPC sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án nguồn điện, bao gồm Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cảng than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 MR, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và một số công trình khác.

Năm 2017, Công ty đặt chỉ tiêu sản lượng 32.950 triệu kWh. Trong đó nhiệt điện khí đóng góp 16.573 triệu kWh, nhiệt điện than cung cấp 13.932 triệu kWh, thủy điện cung cấp 2.389 triệu kWh, và nhiệt điện dầu đóng góp 57 triệu kWh. Cũng theo kế hoạch, doanh thu 2017 đạt 36.245 tỷ đồng, giảm 165 tỷ đồng so với doanh thu đã ghi nhận năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 625 tỷ đồng, tăng 95% so với thực hiện năm 2016.     

Việt Nguyễn