Ecowash xin cấp phép thăm dò than bùn tại tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Công ty CP Công nghệ Ecowash vừa có hồ sơ gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản trên địa bàn Tỉnh này. Loại khoáng sản đề nghị thăm dò là than bùn tại thôn Nam Hải, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với số hiệu KT-TB-4.

Sở Tài Nguyên và Môi trường Đắk Nông sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khu vực khoáng sản nêu trên từ ngày 22/3 - 22/4/2018 của các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu. Công ty Ecowash là doanh nghiệp chuyên chế biến và bảo quản rau quả; khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón; khai thác và thu gom than bùn…  

Việt Anh