Dược phẩm CPC1 Hà Nội báo lãi lớn

(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên 2018 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 18,9 tỷ đồng, gần gấp 3 lần con số 6,6 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu đạt 203 tỷ đồng doanh thu và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận ròng cả năm 2018. Tại thời điểm cuối quý II/2018, tổng tài sản Công ty đạt 312 tỷ đồng, tăng 5,4% so với thời điểm đầu năm 2018. Trong đó, nợ phải trả là 155 tỷ đồng, chiếm 50%.         

Thế Anh