DRH sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên 51% vốn

CTCP Đầu tư Căn nhà mơ ước (DRH) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc nâng tỷ lệ sở hữu của DRH tại CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) từ 20% vốn lên 51%.
DRH sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên 51% vốn

Phương thức thực hiện thông qua giao dịch trên sàn hoặc những phương thức phù hợp khác với quy định của pháp luật.

Đồng thời, DRH cũng thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc quyết định hoặc trình ĐHCĐ thông qua (trong trường hợp cần phải xin ý kiến cổ đông) việc chuẩn bị những thủ tục cần thiết và chọn thời điểm thích hợp nhất để tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên tối thiểu 51%, đảm bảo phù hợp với chủ trương HĐQT và quy định pháp luật.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, DRH đạt doanh thu 67 tỷ đồng, giảm 22% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 2,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2015.

Đối với KSB, 6 tháng đạt 404.7 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi gần 90 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 39% so với cùng kỳ, hoàn thành 62,4% kế hoạch cả năm.

Theo Phan Hằng
ĐTCK