Điện lực miền Trung lãi 289 tỷ đồng

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016 với lợi nhuận sau thuế đạt được 289,4 tỷ đồng, giảm 14,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.
Điện lực miền Trung lãi 289 tỷ đồng

Báo cáo tài chính cho biết, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của Tổng công ty đã tăng 2.260 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, đạt 19.526 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần của DN vẫn tăng hơn 63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, đạt 390 tỷ đồng. Tuy nhiên, có thể Tổng công ty đã tính toán sai chỉ tiêu lợi nhuận khác nên kết quả lợi nhuận sau thuế có sự giảm sút như đã nói ở trên.

 

Đan Nguyên