Đại gia hạ tầng tăng vốn nghìn tỷ cho công ty con

Vốn điều lệ của Khu Bắc Thủ Thiêm (công ty con thuộc CII) từ 340 tỷ đồng vọt lên 1.500 tỷ đồng sau hai lần tăng vốn từ khi thành lập đến nay.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CK: CII) vừa thông báo chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm từ 950 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Việc tăng vốn tại công ty con do CII sở hữu 100% vốn điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tham gia đầu tư dự án theo quy định của Nhà nước.

Cụ thể, theo Nghị định 63 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực từ giữa tháng 6/2018, đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư.

Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm thành lập cuối năm 2015 với vốn điều lệ ban đầu 340 tỷ đồng. Ông Lê Quốc Bình - Tổng giám đốc CII từng giữ chức giám đốc công ty này trong gần hai năm. Vị trí này mới được chuyển sang cho ông Lê Hồng Sơn vào cuối tháng 3 năm nay.

Hoạt động chính của doanh nghiệp này là đầu tư vào dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và số 4), hoàn thiện đường trục Bắc Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đại lộ Mai Chí Thọ) trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao).


Vnexpress