Công ty Dịch vụ công ích Quận 12: Làm ăn bết bát, nhiều sai phạm

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Báo cáo cho thấy, hiệu quả kinh doanh của Công ty sụt giảm mạnh so với năm 2016. 
Lợi nhuận năm 2017 của Công ty Dịch vụ công ích Quận 12 sụt giảm mạnh so với năm 2016. Ảnh: st
Lợi nhuận năm 2017 của Công ty Dịch vụ công ích Quận 12 sụt giảm mạnh so với năm 2016. Ảnh: st

Bên cạnh đó, kiểm toán DFK cũng nhấn mạnh người đọc về hai vấn đề liên quan đến việc chi vượt tổng quỹ lương tạm tính dựa trên năng suất lao động năm 2017 và việc ghi nhận giá vốn chưa tương xứng với doanh thu cho từng năm.

Lợi nhuận giảm mạnh

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 là doanh nghiệp vốn nhà nước 100% được thành lập bởi UBND TP.HCM theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301448003 ngày 16/11/2010. Công ty có vốn điều lệ 11,233 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực công ích tại TP.HCM.

Trong cơ cấu doanh thu hàng năm của Công ty, 3 mảng dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất lần lượt là vận chuyển rác công ích (chiếm trên 50%); xây dựng công trình (chiếm 30%); dịch vụ quét rác đường (chiếm trên 10%). Mặc dù cơ cấu doanh thu năm 2017 không có nhiều sự thay đổi so với năm 2016 thế nhưng do sự sụt giảm mạnh doanh thu của dịch vụ vận chuyển rác công ích (chỉ còn 31,28 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với năm 2016) và dịch vụ quét rác đường (chỉ còn 8,34 tỷ đồng, chỉ bằng hơn ½ mức doanh thu năm 2016) đã khiến cho tổng doanh thu thuần sụt giảm tương đối. Cụ thể, tổng doanh thu thuần từ các dịch vụ cung ứng đã giảm hơn 20%, chỉ còn 67,16 tỷ đồng trong năm 2017.

Biên lợi nhuận gộp sụt giảm hơn 3%, kèm theo đó là các khoản chi phí hoạt động cố định vẫn được duy trì đã khiến cho biên lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty sụt giảm giảm mạnh. Công ty chỉ còn lãi 1,66 tỷ đồng trước thuế và 1,31 tỷ đồng sau thuế, sụt giảm mạnh so với con số 6,4 tỷ đồng và 5,1 tỷ đồng của năm 2016.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của Công ty đạt 111,67 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu vào tài sản ngắn hạn, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (85,85 tỷ đồng, chiếm 76,87% tổng tài sản). 

Nhiều vấn đề trong quản lý

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017 cho thấy việc tổng lương chi trả cho người lao động trong kỳ của Công ty là 36,15 tỷ đồng, bằng 94,06% năm 2016. Về vấn đề này, kiểm toán DKF đã đưa ra ý kiến ngoại trừ: “Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương phát sinh trong năm 2017 đến cán bộ công nhân viên với tổng số tiền là 16,8 tỷ đồng. Tổng số tiền này đã vượt quá tổng quỹ lương thực hiện tạm tính theo năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện năm 2017 do Công ty không đạt được doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch”. Khoản mục chi vượt này không được thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty và sẽ được quyết toán bởi UBND Quận 12 và được điều chỉnh trong các năm sau.

Không chỉ vậy, kiểm toán DKF cũng ngoại trừ việc quyết toán sản lượng và đơn giá vận chuyển rác kéo dài trong nhiều năm, nên việc ghi nhận giá vốn chưa tương ứng với việc ghi nhận doanh thu cho từng năm. Công ty hiện tại đang ghi nhận mức lãi gộp khá cao cho dịch vụ cung cấp vận chuyển rác công ích trong năm 2017. Trong trường hợp tất cả các yếu tố ngoại trừ này phản ánh hết vào báo cáo tài chính năm 2017, Công ty sẽ phải ghi nhận mức lỗ ròng tối thiểu là trên 15 tỷ đồng và đối mặt với việc mất toàn bộ vốn đầu tư của Nhà nước.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động quản lý đã được đưa ra. Đầu tiên là việc “dụ” người lao động ký biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với vô số thiệt thòi về quyền lợi được báo chí phản ánh vào đầu tháng 9/2017. Tiếp đến là việc phát hiện những sai phạm trong quản lý và điều hành của Trần Thanh Tòng, Giám đốc Công ty, liên quan đến khoán định mức xăng xe cho các xe ép rác cao hơn thực tế hay những sai phạm liên quan đến hoạt động đấu thầu thi công xây dựng công trình. Những sai phạm này vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ và chưa có kết luận cuối cùng.

Anh Ngọc