Con trai ông Nguyễn Đức Hưởng đăng ký mua 1,6 triệu cp LPB

Ông Nguyễn Hoàng Duy, con trai Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB, LienVietPostbank) muốn nâng sở hữu lên 0,61% vốn.

Ông Nguyễn Hoàng Duy, con trai ông Nguyễn Đức Hưởng Chủ tịch HĐQT LienVietPostbank đăng ký mua hơn 1,6 triệu cp LPB từ ngày 26/3 - 20/4 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh với mục đích đầu tư cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, ông Duy sẽ nâng số cổ phần sở hữu từ 2,3 triệu cp lên gần 4 triệu cp, tương đương 0,61% vốn.

Mặt khác, ông Nguyễn Đức Hưởng hiện nắm giữ hơn 32 triệu cổ phần, tương ứng 4,95% vốn và là cổ đông sở hữu cổ phần nhiều thứ hai tại ngân hàng này sau Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) với hơn 12% vốn.

Tính từ đầu năm 2018, cổ phiếu LPB đã tăng khoảng 27% và đang dừng ở mức 15.500 đồng/cp.

Ngày 28/3 tới đây sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của gần 104 triệu cổ phiếu LPB giao dịch bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu ESOP.


NDH