Cổ đông không đồng ý tăng vốn của Mediplantex

(BĐT) - Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 tăng trưởng mạnh mẽ, HĐQT Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex đề xuất tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu trong năm 2016. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vừa qua, các cổ đông đã không thông qua phương án tăng vốn này.

Theo báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015 của HĐQT Mediplantex, kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này trong năm 2015 tăng trưởng rất tốt. Doanh thu đạt 758,3 tỷ đồng (vượt 41% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế 14,4 tỷ đồng. Mức chi trả cổ tức là 15% (9,4 tỷ đồng).

Trên cơ sở đó, mục tiêu đặt ra trong năm 2016 về doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 631,1 tỷ đồng và 15,2 tỷ đồng. Năng suất lao động tăng từ  5 - 8%, tăng sản lượng của cả 2 nhà máy với 607,1 đơn vị bào chế có giá thành là 262,9 tỷ đồng. Công suất hoạt động bình quân của thiết bị, máy móc là trên 80%. Mediplantex sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu 2 sản phẩm tương đương sinh học, đầu tư dây chuyền chiết xuất dược liệu giai đoạn 2 tại nhà máy 2, đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu hoạt động của 2 nhà máy. Trong tháng 5 này, Mediplantex vừa trúng gói thầu cung ứng hóa chất cho Bệnh viện Hữu Nghị trị giá gần 46 tỷ đồng.

Để bổ sung nguồn vốn lưu động, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và chế biến dược phẩm, HĐQT Mediplantex dự kiến tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành 3,14 triệu cổ phần với giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phần (giá trị sổ sách là 17.994 đồng/cổ phần). Tuy nhiên, phương án tăng vốn này không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Thanh Tú