Chậm nghiệm thu công trình, Lilama 7 “hạch toán thiếu” chi phí

(BĐT) - Công ty CP Lilama 7 (mã chứng khoán LM7) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 với lợi nhuận đạt 144 triệu đồng trên doanh thu thuần 43,7 tỷ đồng. Chênh lệch các chỉ tiêu so với cùng kỳ 2015 không đáng kể.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Kiểm toán báo cáo soát xét bán niên của Lilama 7 cho biết, tại thời điểm cuối quý II/2016, một số hạng mục công trình do Công ty thi công nhưng giữa chủ đầu tư và nhà thầu chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Chính vì vậy, Công ty còn 2 tỷ đồng chi phí lãi vay và chi phí quản lý chờ phân bổ chưa được hạch toán trong kỳ. Nếu hạch toán đầy đủ theo tiến độ, 6 tháng đầu năm, Công ty sẽ bị thua lỗ.

Lilama 7 cho biết, do các công trình Công ty đang thi công đều có thời gian thi công trên 1 năm, nên một số hạng mục được hoàn thành trước vẫn chưa được chủ đầu tư nghiệm thu. Lilama 7 sẽ phân bổ các chi phí nói trên vào kết quả kinh doanh cả năm 2016.

Trong nửa đầu năm 2016, 71,5% doanh thu thuần của Lilama 7 được ghi nhận từ các công trình thi công cho công ty mẹ Lilama, đạt 31,3 tỷ đồng. Trong kỳ, Lilama 7 thu về 48 tỷ đồng từ công ty mẹ.

Hồng Lam