UNIDO hỗ trợ xây dựng chiến lược ngành công nghiệp

Dự án trên được thực hiện trong 36 tháng với tổng kinh phí 1,08 triệu USD nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam.
Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp (Ảnh minh họa: Internet)
Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp (Ảnh minh họa: Internet)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ Chính phủ xây dựng chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế" do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ.

Dự án trên được thực hiện trong 36 tháng với tổng kinh phí 1,08 triệu USD. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam thông qua xây dựng chiến lược ngành cũng như các chính sách công nghiệp cụ thể, góp phần tăng cường năng lực thể chế của Chính phủ và khu vực tư nhân.

Theo đó, Dự án sẽ tăng cường năng lực thể chế trong việc xây dựng các báo cáo công nghiệp cho khu vực công và tư; cải thiện chiến lược công nghiệp Việt Nam dựa trên báo cáo công nghiệp có sẵn và năng lực thể chế được củng cố; xây dựng chính sách công nghiệp cụ thể triển khai chiến lược công nghiệp chung...

Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 nêu rõ, mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp phát triển với cơ cấu hợp lý theo ngành và lãnh thổ, có khả năng cạnh tranh để phát triển trong hội nhập, có công nghệ hiện đại và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số chuyên ngành, lĩnh vực, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và xuất khẩu.

Đến năm 2035, công nghiệp nước ta được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và có năng suất cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo...

Theo Như Chính
Đầu tư