UNDP công bố chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp tỉnh

(BĐT) - Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam năm 2015 (PAPI) dự kiến sẽ được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) công bố vào ngày 12/4 tới. 

Đây là lần thứ 5 PAPI được thực hiện nhằm phản ánh nhận xét của người dân về mức độ hiệu quả quản trị của bộ máy nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ của các cấp chính quyền.

Kết quả khảo sát năm 2014 cho thấy, vấn đề kiểm soát tham nhũng và các biểu hiện minh bạch của các cấp chính quyền là nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đại diện UNDP cho rằng, các chỉ số được công bố trong PAPI mỗi năm được coi là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương, giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn.       

BK