Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án đường sắt đô thị TP.HCM

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
Dự án Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh Internet
Dự án Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh Internet

Thông báo kết luận nêu rõ, các dự án đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 và tuyến số 2 đã được Chính phủ khóa trước, các bộ, ngành thông qua chủ trương và các quyết định cụ thể; trên cơ sở đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đầu tư thuộc dự án nhóm A; trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

Để bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, cần trình Quốc hội cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư cả hai dự án và thông qua chủ trương bố trí vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (TMĐT), không xem xét lại chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, các dự án đã được tư vấn nước ngoài thẩm tra độc lập, bảo đảm sự phù hợp của TMĐT điều chỉnh; đồng thời, Thành phố đã tạm ứng kinh phí để thanh toán cho các nhà thầu. Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh TMĐT và các nội dung liên quan đến dự án.

Để bảo đảm việc triển khai dự án không bị gián đoạn, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh TMĐT trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ liên quan và cam kết của Thành phố. Sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn, Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Việt Thắng