Trà Vinh thí điểm thu gom và điều chỉnh đất

(BĐT) - Trà Vinh vừa được Ngân hàng Thế giới chọn là địa phương duy nhất thực hiện thí điểm Dự án Thu gom và điều chỉnh đất. Dự kiến, Dự án sẽ được thực hiện với quy mô 24,46ha, với khoảng 150 hộ dân tại khu dân cư Khóm 1 và Khóm 2 thuộc Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Dự án Thu gom và điều chỉnh đất (đổi đất lấy công trình) được phối hợp thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Theo đó, chủ sở hữu đất nằm trong vùng dự án sẽ góp một phần đất khoảng 30% diện tích theo các phương thức khác nhau để dành không gian xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình công cộng, xây dựng đường giao thông.   

Hải Bình