Thừa Thiên Huế quan tâm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Tỉnh vừa lập kế hoạch hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho 3 cụm công nghiệp là Bắc An Gia, Thủy Phương và Tứ Hạ để trình Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ nguồn vốn khuyến công năm 2017.

Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp là một trong những nhiệm vụ được Thừa Thiên Huế quan tâm thời gian qua. Trên địa bàn Tỉnh hiện nay, KCN Phú Bài giai đoạn I, II đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh; các KCN Phú Bài giai đoạn IV, khu B - Phong Điền, Phong Điền - Viglacera, La Sơn đã được đầu tư xây dựng một số hạng mục thiết yếu, đủ điều kiện để cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại; còn các KCN Tứ Hạ, Quảng Vinh đang được nhà đầu tư hạ tầng thực hiện công tác đền bù GPMB.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án mới đầu tư vào các KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 386 tỷ đồng, chỉ bằng 20% so với số vốn đầu tư đăng ký cùng kỳ năm 2015.

Phan Ngọc