Thêm 6 tỷ USD đổ vào các KCN, KKT

(BĐT) - Theo Bộ KH&ĐT, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp sản xuất trong KCN, KKT đạt tổng doanh thu hơn 55 tỷ USD (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 45% kế hoạch năm 2016).

Về thu hút đầu tư, 6 tháng đầu năm nay, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào KCN, KKT tăng thêm 6 tỷ USD, chiếm 46% tổng số lượt dự án và chiếm 67% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm trong 6 tháng đầu năm của cả nước.

6 tháng đầu năm, các KCN, KKT thu hút được gần 450 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 14.500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp, công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp cơ khí.

Lũy kế đến tháng 6/2016, các KCN, KKT thu hút được 7.510 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 147,6 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 81,4 tỷ USD; 7.163 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 1.173 nghìn tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 540 nghìn tỷ đồng.         

Việt Thắng