Thanh Hóa gọi đầu tư vào Khu dân cư phường Quảng Hưng

(BĐT) - Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa cho biết, từ ngày 20/6 - 20/8/2018 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.
Thanh Hóa gọi đầu tư vào Khu dân cư phường Quảng Hưng

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, tổng chi phí thực hiện Dự án gần 33,8 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng là 5.452 m2. Thời gian thực hiện Dự án không quá 18 tháng

Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư; thời gian đóng thầu vào sáng ngày 20/8/2018, giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu là 20 triệu đồng, bảo đảm dự thầu là 300 triệu đồng.      

Tuấn Dũng