Tăng cường thanh tra về quản lý, sử dụng đất trong 5 năm tới

(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020. Theo kế hoạch này, trong 5 năm (2016 - 2020), Bộ sẽ tiến hành thanh tra tại 24 tỉnh, thành phố theo các chuyên đề.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, năm 2016 và 2017, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai tại 3 tỉnh là Phú Thọ, Hà Tĩnh và Khánh Hòa. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính đất đai tại 5 tỉnh, thành phố khác. Năm 2018, Bộ TN&MT sẽ thanh tra việc quản lý và sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế tại 6 tỉnh, thành phố là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ và TP.HCM. Trong đó, mỗi địa phương này sẽ thanh tra 3 khu công nghiệp, khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm.

Năm 2019 và 2020, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai và thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Long An và Hậu Giang.          

Trần Kiên