Quảng Ngãi: Đề xuất 32 triệu USD đầu tư hạ tầng du lịch

(BĐT) - 4 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa với tổng mức đầu tư 32 triệu USD vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi trình lên Bộ VHTTDL để Bộ này xem xét và cho phép sử dụng nguồn vốn ODA đầu tư các dự án.

4 dự án này bao gồm: Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê; Dự án Đầu tư hạ  tầng du lịch huyện Lý Sơn; Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa Thiên Ấn; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch vào Khu du lịch văn hóa Sa Huỳnh.         

Khánh Chi