Quảng Bình sơ tuyển dự án sử dụng đất 285 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết, từ ngày 4/5 - 5/6/2018, sở này sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Khu nhà ở thương mại Đá Lả, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án là 6,5 ha; tổng chi phí thực hiện dự kiến là 285.000 triệu đồng. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Giá bán mỗi bộ hồ sơ mời sơ tuyển là 10 triệu đồng.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu nhà ở và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, hình thành khu dân cư mới khang trang, hiện đại, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị cho thị trấn Quán Hàu. 

 

Tuấn Dũng