Phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án điện

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dự án Đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Hai dự án này là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm A do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, thực hiện từ 2017 - 2019.

Mục tiêu đầu tư xây dựng 2 Dự án để tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung - cầu; tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia.

Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn 5 tỉnh và 1 thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư sơ bộ 6.758 tỷ đồng. Dự án Đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 đi qua địa bàn 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai với tổng mức đầu tư sơ bộ 3.606 tỷ đồng.  

Hoàng Minh