Nghệ An: Dự kiến “rót” hơn 4.000 tỷ đồng đầu tư cho nước sạch

(BĐT) - Theo nội dung Đề án Cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 vừa được phê duyệt thì tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực cấp nước đô thị là gần 3.460 tỷ đồng, vốn đầu tư cho cấp nước nông thôn là 673 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, để có nguồn vốn để thực hiện Đề án, Tỉnh sẽ huy động, lồng ghép từ nhiều nguồn vốn khác nhau để phát triển hệ thống cấp nước sạch trên toàn địa bàn như: huy động từ người hưởng lợi, các doanh nghiệp, tổ chức, thông qua xã hội hóa, ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, vay tín dụng, các tổ chức quốc tế...                

Bích Thảo