Khởi động dự án 500 kV Vĩnh Tân - Tân Uyên

(BĐT) - Khoản vay NEXI không ràng buộc trị giá 170 triệu USD để tài trợ Dự án Đường dây truyền tải điện Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên (Bình Dương) vừa được Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) khởi động.

Theo ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, khoản vay này sẽ giải quyết một phần nhu cầu vốn đầu tư của EVNNPT trong giai đoạn 2016 - 2018. Đây là khoản vay thứ ba của EVNNPT theo hình thức NEXI không ràng buộc, tiếp theo khoản vay thứ nhất năm 2011 trị giá 200 triệu USD và khoản vay thứ hai năm 2014 trị giá 245 triệu USD.         

Trần Tuyết