JICA khuyến nghị 7 yếu tố đảm bảo tính bền vững cho các dự án

(BĐT) - Đánh giá về các dự án trong khuôn khổ Chương trình Đối tác phát triển thực hiện từ năm 2002 của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, ông Mori Mutsuya, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cho hay, phát triển bền vững là thách thức lớn nhất trong các chương trình phát triển tại các địa phương của Việt Nam. 
Nhiều dự án thuộc Chương trình Đối tác phát triển của JICA đã trở thành mô hình tốt trong phát triển bền vững. Ảnh: Lê Tiên
Nhiều dự án thuộc Chương trình Đối tác phát triển của JICA đã trở thành mô hình tốt trong phát triển bền vững. Ảnh: Lê Tiên

Quá trình thực hiện 81 dự án ở nhiều lĩnh vực trong Chương trình cho thấy, có không ít dự án đã trở thành mô hình tốt trong việc duy trì và phát triển bền vững những thành quả của dự án dù dự án đã kết thúc được vài năm.

Theo ông Mori Mutsuya, việc thực hiện các dự án trong khuôn khổ Chương trình Đối tác phát triển chỉ là bước đầu tiên trong quá trình nâng cao năng lực và phát triển địa phương một cách lâu dài. Các cơ quan thực hiện dự án thuộc Chương trình không chỉ nỗ lực cố gắng hoàn thành các mục tiêu đề ra, mà cần phải suy nghĩ lập kế hoạch và thực hiện dự án. Kết quả sẽ được duy trì và nhân rộng ngay cả sau khi Chương trình kết thúc.

Từ kinh nghiệm triển khai, JICA đã chỉ ra 7 yếu tố đảm bảo tính bền vững thành quả của các dự án là: tăng cường giao lưu giữa hai cơ quan thực hiện; kết quả của dự án được chứng thực; mong muốn được tiếp tục triển khai của cơ quan thực hiện hoặc đối tượng hưởng lợi; kinh phí hoặc biện pháp để đảm bảo kinh phí; nguồn nhân lực có năng lực; cơ sở vật chất sẵn có tại địa phương...

81 dự án nêu trên thuộc các lĩnh vực: cải thiện hệ thống cấp thoát nước; tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng; phát triển nông nghiệp và nông thôn...     

T. Kiên