Hàng thông qua cảng biển tăng 13%

(BĐT) - Theo Cục Hàng hải Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lượng hàng hóa thông qua hê%3ḅ thống cảng biển ước đạt hơn 230 triệu tấn, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 48,9% kế hoạch năm. Trong đó, hàng container đạt 6,5 triệu TEUs, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 52% kế hoạch năm.

Hiện nay, cả nước có 44 cảng biển (250 bến cảng) với 59.405 m dài cầu cảng, tổng công suất thiết kế đạt 470 - 500 triệu tấn hàng/năm. Để nâng cao năng lực cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam (ICD) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Duy trì đội tàu biển Việt Nam trong danh sách trắng - xám của Tokyo - MOU... 

Hoàng Minh