Gọi đầu tư 4 dự án có sử dụng đất tại Quế Võ, Bắc Ninh

(BĐT) - Bắc Ninh vừa thông báo mời sơ tuyển 4 dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí đầu tư là 164,116 tỷ đồng tại huyện Quế Võ. 
Gọi đầu tư 4 dự án có sử dụng đất tại Quế Võ, Bắc Ninh

Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển là 1 tháng, bắt đầu từ ngày 13/6/2018.

Trong đó, Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ và Nhà hàng ăn uống xã Cách Bi là 25,688 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại xã Việt Hùng là 33,935 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ xã Cách Bi là 79,493 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp và cửa hàng xăng dầu xã Quế Tân là 25 tỷ đồng.

 

Minh Thông