Doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng bảo vệ môi trường

(BĐT) - Tại Hội thảo “Giảm thiểu tác động môi trường của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam” vừa được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức, đa số các chuyên gia nhận xét, Việt Nam còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện có hiệu quả pháp luật về môi trường, nhất là những quy định về đánh giá tác động môi trường và giám sát sau đánh giá tác động môi trường. 

Trên thực tế vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp chưa đầu tư lắp đặt các hệ thống thiết bị xử lý khí thải, tiếng ồn; tình trạng xả nước thải chưa xử lý ra các nguồn nước gây ô nhiễm vẫn xảy ra khá phổ biến.

Các chuyên gia khuyến nghị, việc cần làm lúc này là sớm thực hiện nghiên cứu khung chính sách nhằm giảm thiểu tác động môi trường của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.         

T.H