Đăng ký lại chủ trương đầu tư Công viên Khoa học và Công nghệ

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM thực hiện các thủ tục đăng ký lại chủ trương đầu tư đối với Dự án Đầu tư xây dựng Công viên Khoa học và Công nghệ, do tổng mức đầu tư của Dự án đã thay đổi dẫn đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cũng thay đổi.

Theo đó, Ban Quản lý cần hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định; thực hiện các thủ tục đăng ký chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công đối với tuyến đường nối Khu Công nghệ cao với Công viên và nguồn vốn, phương thức đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của Công viên Khoa học và Công nghệ.           

Trần Kiên