Công ty PKF Việt Nam trúng thầu dự án hơn 66 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty TNHH PKF Việt Nam vừa được phê duyệt là nhà đầu tư trúng thầu Dự án Đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư hoàn thành giai đoạn I để xây dựng Dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); đơn giá tiền sử dụng đất, thuê đất, giá trị nộp ngân sách nhà nước gần 66,6 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện Dự án là Ngải Sơn, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, thời gian thực hiện Dự án là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.           

Tuấn Dũng