Công bố báo cáo Việt Nam 2035

(BĐT) - Sáng nay 23/2, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức Lễ công bố Báo cáo “Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ” tại Hà Nội. Báo cáo được các chuyên gia của Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia quốc tế hợp tác xây dựng.

Đến năm 2035, Việt Nam kỳ vọng trở thành một nền kinh tế hiện đại, công nghiệp hóa, tăng trưởng toàn diện vì lợi ích của toàn xã hội và bền vững về môi trường, dựa trên nền tảng ổn định về quản trị nhà nước tốt và các thể chế có sự tham gia của người dân. Thông qua quá trình phát triển đầy thử thách từ khi thực hiện công cuộc Đổi Mới, Việt Nam có triển vọng thực tế để có thể đạt được lộ trình này. 

BT

Tin liên quan