Cà Mau chấn chỉnh quyết toán dự án sử dụng vốn nhà nước

(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn toàn Tỉnh.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tính đến 18/5/2018 vẫn còn 24 dự án, công trình đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán, chủ yếu tập trung nhiều ở cấp huyện. Trong đó, chậm nộp hồ sơ quyết toán dưới 24 tháng là 16 dự án, công trình; chậm nộp trên 24 tháng là 8 dự án, công trình.

Do đó, UBND Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán và tất toán đối với các dự án, công trình hoàn thành. Bên cạnh đó, chủ đầu tư nào có dự án, công trình chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên sẽ không được bố trí vốn để thanh toán, đồng thời không giao làm chủ đầu tư các dự án mới.

Thực tế thực hiện thời gian qua trên địa bàn Tỉnh còn cho thấy có tình trạng xác định tổng mức đầu tư của dự án, công trình chưa sát với thực tế, dẫn đến có sự chênh lệch lớn giữa giá trị quyết toán với tổng mức đầu tư. Do đó, UBND Tỉnh yêu cầu Sở Tài chính rà soát, kiểm tra lại tính chính xác của các số liệu báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là tổng mức đầu tư, giá trị phê duyệt quyết toán và vốn đã thanh toán cho các dự án.

Theo chia sẻ của nhiều nhà thầu với Báo Đấu thầu, việc chậm quyết toán dự án, công trình đã hoàn thành nói chung khiến cho vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng, không có khả năng quay vòng vốn để tái đầu tư. Đây là một trong những hạn chế khiến các dự án sử dụng vốn nhà nước kém hấp dẫn hơn so với dự án của khu vực tư nhân.

Trần Nam