Bình Thuận khoanh vùng cấm hoạt động khoáng sản

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa khoanh định 245 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích trên 245.491ha. 

Trong đó, có 57 khu vực đất có di tích lịch sử - văn hóa; 10 khu vực đất rừng đặc dụng; 55 khu vực đất rừng phòng hộ; 50 khu vực đất hồ, đập thủy lợi; 64 khu vực đất quốc phòng; 9 khu vực đất an ninh.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý chặt chẽ các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.          

Hải Bình