Bình Định: Hơn 800 tỷ làm đường trục Khu kinh tế nối dài

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 - Km18+500 theo hình thức hợp đồng BT. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Điểm đầu Dự án Km4 thuộc xã Cát Chánh, huyện Phù Cát; điểm cuối Km18+500 giao với Quốc lộ 1 tại Km1201+740, thuộc địa bàn phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn.

Toàn bộ khối lượng xây lắp, quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các công việc khác của Dự án có tổng vốn đầu tư là 813,269 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng là Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức thực hiện trong quý III/2017. Văn bản nêu rõ, toàn bộ khối lượng xây lắp, quản lý dự án, tư vấn xây dựng và các công việc khác của Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 - Km18+500 được tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư, phương thức lựa chọn là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng từ năm 2017 - 2019.

Trần Kiên