Bàn giao công trình luồng vào sông Hậu trước 15/9

(BĐT) - Bộ GTVT vừa yêu cầu Ban QLDA Hàng hải, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu tiếp tục tập trung, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành, bàn giao Dự án đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 15/9/2016.

Cụ thể, đối với Gói thầu số 11 của Dự án, Bộ GTVT giao Ban QLDA Hàng hải phối hợp với tư vấn giám sát và nhà thầu thi công tổ chức rà soát sức chứa của toàn bộ các bãi chứa bùn đất nạo vét, từ đó đề xuất giải pháp để thi công khối lượng nạo vét (khoảng 400.000 m3) của Tổng công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco) đối với Gói thầu số 11 hiện nay đã vượt quá sức chứa thiết kế của bãi Định An.

Về vị trí đổ bùn đất nạo vét, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Hàng hải, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công thực hiện giải pháp kết hợp, đổ bùn vào vị trí ở biển đã được cấp phép, đồng thời tận dụng đổ vào các bãi chứa khác hiện nay đã xây dựng hoàn thành nhưng vẫn còn sức chứa; yêu cầu Vinawaco phải tập trung đủ lực lượng nhân sự, thiết bị, quyết tâm thi công hoàn thành để bàn giao gói thầu này trước 15/9/2016.

Bích Thảo