5 tháng, Hà Nội thu hút 860 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, trong 5 tháng đầu năm, Hà Nội đã thu hút 860 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó cấp mới 225 dự án, vốn đầu tư đăng ký mới 529,2 triệu USD; tăng vốn 48 lượt dự án, vốn đầu tư đăng ký tăng hơn 131 triệu USD; chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam 226 lượt, với tổng vốn đăng ký đạt 199,52 triệu USD.

Liên quan tới các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, ước thực hiện 27 dự án, tổng mức đầu tư đạt 27.000 tỷ đồng; có 13 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 1,98 nghìn tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm, Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư thêm 1 dự án PPP với tổng mức đầu tư 1.410 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư theo hình thức PPP đang thực hiện lên 12 dự án, tổng mức đầu tư 28.337 tỷ đồng.

 

Minh Tuấn