Mua máy biến áp phụ tải cho 11 công ty điện lực trong tháng 11 - 12/2016

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) - Bên mời thầu vừa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp máy biến áp phụ tải cho các công ty điện lực theo kế hoạch Mua sắm tập trung máy biến áp (MBA) phụ tải phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Theo đó, tháng 11-12/2016, Bên mời thầu sẽ lựa chọn nhà thầu một loạt các gói thầu. Cụ thể, Gói thầu 17MBAT-G10: Cung cấp MBA phụ tải cho các Công ty Điện lực Quảng Bình và Quảng Nam có giá gói thầu là 34,5 tỷ đồng. Gói thầu 17MBAT-G11: Cung cấp MBA phụ tải cho Công ty Điện lực Đăk Lăk có giá gói thầu là 40 tỷ đồng. Gói thầu 17MBAT-G12: Cung cấp MBA phụ tải cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi có giá gói thầu là 24,2 tỷ đồng. Gói thầu 17MBAT-G13: Cung cấp MBA phụ tải cho các Công ty Điện lực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có giá gói thầu 28,5 tỷ đồng. Gói thầu 17MBAT-G14: Cung cấp MBA phụ tải cho các Công ty Điện lực Bình Định và Phú Yên có giá gói thầu là 35,1 tỷ đồng. Gói thầu 17MBAT-G15: Cung cấp MBA phụ tải cho các Công ty Điện lực Gia Lai, Kon Tum và Đăk Nông có giá gói thầu là 26,8 tỷ đồng.

Các gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn kinh doanh của EVNCPC, áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định. Các gói thầu sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển. Phương thức đấu thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trần Tuyết