Lựa chọn nhà đầu tư Dự án Chợ Còng - Thanh Hóa: Nhà đầu tư muốn đấu thầu lại

(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia (gọi tắt là Dự án Chợ Còng) dù đã được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, nhưng đến nay nhà đầu tư tham gia Dự án vẫn chưa đồng tình với cách xử lý là chấm thầu lại. Nhà đầu tư cho rằng cần phải hủy thầu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Từ những dấu hiệu bất thường trong đấu thầu

Chợ Còng là chợ trung tâm của huyện Tĩnh Gia, được xây dựng và đi vào hoạt động đã nhiều năm, đến nay đã trở nên cũ kỹ, chật hẹp và xuống cấp. Ngày 6/6/2017, UBND huyện Tĩnh Gia có Thông báo 09/TB-BCĐC về việc mời thầu Dự án. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ Tĩnh Gia là bên mời thầu. Tổng vốn đầu tư Dự án dự kiến khoảng 78 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Dự án đóng thầu vào ngày 13/7/2017, có hai nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc và Liên danh nhà đầu tư gồm Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An - Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ - Công ty TNHH Xây dựng Hải Âu. Theo Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ (gọi tắt là Công ty Sơn Vũ), kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt ngày 25/8/2017 với nhà đầu tư trúng thầu là Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc (gọi tắt là Công ty Đông Bắc). 

Tuy nhiên, đại diện Liên danh nhà đầu tư thua cuộc, Công ty Sơn Vũ đã nhiều lần kiến nghị không phục kết quả này và cho rằng quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án có nhiều điểm bất thường.

Theo Công ty Sơn Vũ, Dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Tuy nhiên, tại lễ mở thầu, bên mời thầu đã mở cùng lúc cả túi hồ sơ đề xuất (HSĐX) về kỹ thuật và túi HSĐX về tài chính, không công khai hồ sơ kỹ thuật của các đơn vị tham gia đấu thầu.

Trong khi, theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP, HSĐX về kỹ thuật phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. HSĐX về tài chính phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký niêm phong. HSĐX về tài chính chỉ được mở sau khi đánh giá xong HSĐX về kỹ thuật, chỉ mở hồ sơ của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Ngoài ra, Công ty Sơn Vũ cho biết, HSMT của Dự án không đánh số trang; một số yêu cầu cơ bản về quản lý, kinh doanh khai thác chợ và yêu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp lại nhầm tên chợ thành Chợ Đường.

Thực hiện theo quy định riêng của Tỉnh?

Theo dữ liệu có được, thông báo mời thầu của Dự án chợ Còng không được đăng tải trên Báo Đấu thầu. Kết quả lựa chọn nhà đầu tư cũng không được chủ đầu tư/bên mời thầu công bố.

Ông Trương Bá Duyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia – Trưởng Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ Tĩnh Gia cho biết, thông báo mời thầu được đăng tải trên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và Đài Truyền thanh truyền hình huyện 3 kỳ liên tiếp. Theo Quyết định của Tỉnh về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ không bắt buộc phải đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Theo một cán bộ của Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc ban hành các quy định riêng của địa phương để áp dụng phù hợp với điều kiện của Tỉnh vẫn phải phù hợp với quy định chung. Việc không đăng tải thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu là trái quy định của Luật Đấu thầu, không đảm bảo công khai, minh bạch.

Được biết, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã thanh tra quy trình lựa chọn nhà đầu tư Dự án. Theo Công ty Sơn Vũ, Dự thảo Kết luận thanh tra đã được công bố ngày 8/12/2017, công nhận việc HSMT không đánh số trang, bên mời thầu không thực hiện đúng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ; HSDT của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai, báo cáo tài chính 2 năm liền không có xác nhận của cơ quan thuế là hồ sơ không hợp lệ... Tuy nhiên, Đoàn thanh tra chỉ đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia chấm thầu lại.

Công ty Sơn Vũ cho rằng, với những sai phạm như đã xảy ra tại dự án này, cần phải hủy thầu, thuê đơn vị tư vấn khác, tổ chức đấu thầu lại Dự án để đảm bảo công bằng, lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư.

Nguyệt Minh