Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/06

(BĐT) - Trong ngày 18/6/2018, trên phạm vi cả nước có 689 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/06

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số NĐN-05 Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu là 147.072.961.827 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 185.000.000.000 đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Cải tạo Sở chỉ huy, cải tạo nhà ăn; sơn lại tường các công trình; quét vôi ve lại tường các công trình; đường cơ động xuống cảng; hệ thống cấp nước khu cảng; doanh cụ và hệ thống lò hơi và Gói thầu số 9 Xây dựng hệ thống cấp điện khu cảng; máy biến áp 800KVA và phụ kiện đồng bộ; chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu lần lượt là 14.880.000.000 đồng và 9.473.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường cơ động xuống cảng; cải tạo sân cảng; hệ thống điện, nước cảng; cải tạo Sở chỉ huy, nhà ăn bộ đội tàu phóng lôi, tuần tiễu - Lữ đoàn 170/Vùng 1 Hải quân. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.000.000.000 đồng.

Viện Tim TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2018, với giá gói thầu là 32.885.417.339 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, bổ sung và gia cố rãnh dọc đoạn Km42+600 - Km53+000, QL.48E, tỉnh Nghệ An, với giá gói thầu là 22.429.756.000 đồng.

Công ty CP Cảng Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư mới 01 cần cẩu bánh lốp có sức nâng 100T cho Chi nhánh Công ty CP Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Thuận, với giá gói thầu là 92.305.202.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nhà rèn luyện thể chất, sân vườn, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện ngoài nhà, với giá gói thầu là 12.554.956.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THPT Đồng Đậu (tại địa điểm mới). Hạng mục công trình: Nhà rèn luyện thể chất, sân vườn, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện ngoài nhà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88.614.102.000 đồng.

Tin liên quan