Đấu thầu tại Ban QLDA ĐTXD huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai): Nhà thầu “tố” tiêu chí thiếu cạnh tranh

(BĐT) - Câu chuyện tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn chưa có dấu hiệu lắng lại, dù Bên mời thầu đã tiến hành gia hạn thời điểm đóng/mở thầu 2 gói thầu bị tố trước đó tại các dự án: Đường nội thị huyện Ia Pa và Đường liên xã huyện Ia Pa. 

Đấu thầu tại Ban QLDA ĐTXD huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai): Nhà thầu “tố” tiêu chí thiếu cạnh tranh - ảnh 1
HSMT yêu cầu kinh nghiệm giám sát thi công xây lắp giao thông đường bộ tương tự về điều kiện địa lý... tại khu vực Tây Nguyên

Hiện đã có thêm nhà thầu tố những nội dung thiếu tính cạnh tranh tại các gói thầu do bên mời thầu này tổ chức.

Trong văn bản gửi Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Ngọc Thiên (có địa chỉ đóng tại Gia Lai) cho biết, sau khi mua hồ sơ mời thầu (HSMT) của 2 gói thầu tư vấn giám sát xây dựng do Ban QLDA ĐTXD huyện Ia Pa phát hành, nhà thầu này đã phát hiện nhiều nội dung chưa phù hợp với quy định.

Bà Trần Thị Tương, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên thông tin: “Chúng tôi mua HSMT của 2 gói thầu tư vấn giám sát của 2 gói thầu xây dựng công trình đường liên xã, đường nội thị huyện Ia Pa và nghiên cứu kỹ, đều phát hiện HSMT đưa ra tiêu chí gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh”. Cụ thể, tại Mục 2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá của HSMT gói thầu tư vấn giám sát thi công Dự án Đường liên xã có đưa ra yêu cầu về kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn là “kinh nghiệm giám sát thi công xây lắp giao thông đường bộ tương tự về điều kiện địa lý - tự nhiên - kinh tế - xã hội trong 3 năm gần đây tại khu vực Tây Nguyên”. Gói thầu tư vấn giám sát thi công Dự án Đường nội thị huyện Ia Pa cũng đưa ra các yêu cầu như vậy với thời gian là 5 năm.

Về nhân sự của nhà thầu, HSMT cũng yêu cầu kinh nghiệm làm tư vấn giám sát trưởng, tư vấn giám sát thường trú, tư vấn giám sát viên công trình trong khu vực Tây Nguyên.

Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước đã nêu rõ: “Không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như… đã thực hiện hợp đồng tương tự trên một địa bàn cụ thể…”. Viện dẫn nội dung này của Chỉ thị số 47/CT-TTg, Nhà thầu Ngọc Thiên đặt vấn đề: “Đây là một gói thầu được mời thầu rộng rãi trong nước, tại sao Chủ đầu tư lại đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu? Như vậy, Chủ đầu tư có cố ý làm trái với Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ hay không?”. Nhà thầu Ngọc Thiên còn khẳng định, nếu không làm rõ và điều chỉnh những nội dung này của HSMT, Nhà thầu sẽ tố cáo những hiện tượng thông thầu tại các gói thầu này.

Trước đó, Báo Đấu thầu tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh của các nhà thầu liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu tại 2 gói thầu xây lắp thuộc các dự án: Đường nội thị huyện Ia Pa và Đường liên xã huyện Ia Pa. Cả hai gói thầu này có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 15/6/2018 đến ngày 6/7/2018. Theo đơn phản ánh gửi đến Báo Đấu thầu, một số nhà thầu cho biết đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình mua HSMT cả hai gói thầu này. Đơn phản ánh còn đề cập đến một loạt nội dung của HSMT hai gói thầu nêu trên bị cho là vi phạm các quy định về đấu thầu. Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu phải nộp các tài liệu khác để chứng minh doanh thu của mình trong hoạt động xây dựng như: hóa đơn, phiếu rút vốn, biên bản xác nhận giá trị thanh toán, quyết toán công trình; HSMT yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị xây lắp lên đến 80% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét… (xem bài “Hai gói thầu tại Ia Pa, Gia Lai: Hạn chế cạnh tranh?” Báo Đấu thầu số ra ngày 2/7/2018).

Sau khi Báo Đấu thầu liên hệ xác minh thông tin và có bài phản ánh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã công bố việc gia hạn thời gian phát hành HSMT, lùi thời điểm đóng/mở thầu hai gói thầu bị “tố” (xem bài “Gia hạn phát hành HSMT hai gói thầu bị tố thiếu cạnh tranh”, Báo Đấu thầu ra ngày 9/7/2018).

Văn Huyền

Tin liên quan