Công ty Điện lực Hà Tĩnh chưa chọn được nhà thầu cho 4 gói thầu

(BĐT) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh - bên mời thầu vừa cho biết chưa lựa chọn được nhà thầu trúng thầu cho 4 gói thầu được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong thời gian gần đây.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Gói thầu số 1: Xây dựng đường truyền nội tỉnh từ Điện lực Vũ Quang đến Điện lực Hương Sơn thuộc Dự án Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện lực Vũ Quang đến Điện lực Hương Sơn. Theo Quyết định số 1869/QĐ-PCHT ngày 11/10/2016 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thì không có nhà thầu nào có HSDT đáp ứng HSMT. Gói thầu này có giá gói thầu là 1.093.035.691 đồng.

Tại Dự án Kết nối đường truyền nội tỉnh từ PC Hà Tĩnh đến Điện lực Hương Khê, Gói thầu số 1: Xây dựng đường truyền nội tỉnh từ PC Hà Tĩnh đến Điện lực Hương Khê cũng không chọn được nhà thầu trúng thầu. Gói thầu này có giá gói thầu là 1.536.860.116 đồng. Theo Quyết định số 1868/QĐ-PCHT ngày 11/10/2016 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thì lý do không chọn được nhà thầu là vì không có nhà thầu nào có HSDT đáp ứng HSMT.

Còn tại Dự án Xây dựng đường truyền nội tỉnh từ Điện lực Hương Khê đến Điện lực Vũ Quang, theo Quyết định số 1870/QĐ-PCHT ngày 11/10/2016 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thì Bên mời thầu cũng không chọn được nhà thầu trúng thầu cho Gói thầu số 1: Kết nối đường truyền nội tỉnh từ Điện lực Hương Khê đến Điện lực Vũ Quang. Gói thầu này có giá gói thầu là 2.164.464.352 đồng.

Tại Quyết định số 1871/QĐ-PCHT ngày 12/10/2016, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, Gói thầu số 14: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc tại trung tâm điều khiển tỉnh Hà Tĩnh cũng không có nhà thầu trúng thầu. Gói thầu số 14 thuộc Dự án Xây dựng trung tâm điều khiển xa các trạm biến áp 110kV tỉnh Hà Tĩnh, có giá gói thầu là 1.491.953.523 đồng.

Gói thầu số 14 là gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Gói thầu này sử dụng vốn đầu tư theo kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2016. Phương thức đấu thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ. Bên mời thầu đã thông báo mời thầu từ ngày 14/9/2016, phát hành HSMT từ 08 giờ 00 ngày 19/09/2016 đến 09 giờ 00 ngày 29/09/2016 (trong giờ hành chính). Địa điểm phát hành HSMT là Phòng Quản lý đầu tư - Công ty Điện lực Hà Tĩnh, số 06, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm đóng thầu là 09 giờ 00 ngày 29/09/2016; thời điểm mở thầu là 09 giờ 30 ngày 29/09/2016. Điều đặc biệt là, Bên mời thầu không cung cấp số điện thoại liên hệ phát hành HSMT trong thông báo mời thầu này.

Vào ngày 18/10/2016, Bên mời thầu đã tiếp tục thông báo mời thầu Gói thầu số 14 trên Báo Đấu thầu (số báo 198). Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian phát hành HSMT là từ 08 giờ 00 ngày 21/10/2016 đến 09 giờ 00 ngày 31/10/2016 (trong giờ hành chính). Địa điểm phát hành HSMT vẫn  tại Phòng Quản lý đầu tư - Công ty Điện lực Hà Tĩnh, số 06, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Không có thông tin về số điện thoại liên hệ phát hành HSMT. Gói thầu số 14 sẽ được đóng thầu vào 09 giờ 00 ngày 31/10/2016 và mở thầu vào 09 giờ 30 cùng ngày.

Thùy Dương