Các Bệnh viện thuộc Bộ Y tế: Đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều sai sót

(BĐT) - Thông báo Kết luận thanh tra số 25/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ mới đây cũng chỉ ra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các bệnh viện thuộc Bộ Y tế đã để xảy ra nhiều sai sót không kém gì lĩnh vực mua sắm, quản lý trang thiết bị y tế.
Phối cảnh mô hình Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: LTT st
Phối cảnh mô hình Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: LTT st

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án đều sai

Trước tiên, đó là những sai sót và yếu kém trong công tác quản lý dự án của chủ đầu tư. Dù ban quản lý dự án đã được thành lập theo quy định nhưng hầu hết các thành viên là cán bộ kiêm nhiệm nên năng lực quản lý dự án còn hạn chế, dẫn đến việc quản lý, theo dõi tiến độ thi công chưa tốt. Hầu hết các dự án kéo dài chưa đảm bảo tiến độ được phê duyệt, trong khi thực hiện các công việc quản lý dự án còn thiếu sót, bất cập, nhất là trong quản lý khối lượng thi công, đơn giá, dự toán.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương chưa tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí lán trại theo Khoản 1.1.5 Điều 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý các chi phí đầu tư xây dựng công trình; chưa có ý kiến bằng văn bản đối với các nhà thầu phụ. Dự án Xây dựng Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng là 18.403,089 triệu đồng.

Về công tác quản lý dự án của đơn vị tư vấn quản lý dự án cũng còn rất nhiều vi phạm. Trường hợp Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng Coninco (viết tắt là Coninco) thực hiện tư vấn quản lý Dự án Đầu tư, xây dựng, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương là một ví dụ. Quá trình thực hiện quản lý dự án đã bộc lộ nhiều hạn chế, vi phạm như: quản lý tiến độ thực hiện của dự án nói chung và một số gói thầu vượt thời gian quy định.

Tại Dự án Xây dựng Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, tư vấn thiết kế kỹ thuật tính sai khối lượng dự toán làm tổng dự toán tăng không đúng số tiền 8.760,616 triệu đồng
Chưa hết, Coninco thẩm định gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và hệ thống thông gió nhà điều trị” mà không phát hiện các lỗi của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Đặc biệt, chưa tham mưu đề xuất cho chủ đầu tư xin phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, dẫn đến chủ đầu tư là Ban quản lý dự án trọng điểm Bộ Y tế gia hạn thực hiện một số gói thầu vượt thời gian thực hiện dự án được duyệt.

Ngoài ra, bảo lãnh thực hiện hợp đồng của một số nhà thầu hết hiệu lực nhưng Coninco không có văn bản gửi chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện gia hạn bảo lãnh; có nhà thầu tạm dừng, không thi công tiếp công việc theo hợp đồng nhưng Coninco chưa đề xuất được biện pháp xử lý cho chủ đầu tư.

Chưa làm hết trách nhiệm

Nổi cộm hơn cả vẫn là công tác tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát. Cụ thể, năng lực chuyên môn của một số đơn vị ở trong lĩnh vực này còn hạn chế, quá trình thực hiện hợp đồng với các chủ đầu tư chưa làm hết trách nhiệm nên việc cung cấp sản phẩm cho chủ đầu tư không đảm bảo chất lượng, dẫn đến làm sai sót về khối lượng, đơn giá, tính bù giá... làm giá trị thanh toán tăng cao hơn thực tế 25.609,258 triệu đồng. Riêng Dự án Xây dựng Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật tính sai khối lượng dự toán dẫn đến tổng dự toán tăng không đúng số tiền 8.760,616 triệu đồng.

Ở lĩnh vực tư vấn đấu thầu về đầu tư xây dựng cơ bản, tại gói thầu EPC, tức gói thầu TV-XL-TB01-2012 thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty cổ phần Tư vấn ĐT và XD SHT đã thực hiện tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật là “đạt” khi đạt từ 80 điểm trở lên, không thực hiện đúng quy định tại Điểm b Mục 3 Phần I Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

“Công tác nghiệm thu khối lượng, thanh toán, quyết toán chưa chính xác; đơn giá thanh toán, quyết toán chưa phù hợp với biện pháp thi công và thời gian thi công thực tế; áp dụng giá vật liệu thanh toán không đúng quy định; nhà thầu không thực hiện đúng quy định về gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tiềm ẩn rủi ro khi nhà thầu dừng thi công không có chế tài xử phạt; nhà thầu vi phạm thời gian thực hiện hợp đồng, ngừng thi công không lý do dẫn đến giá trị thanh toán, quyết toán, tổng dự toán, giá trị hợp đồng tăng không đúng thực tế số tiền là 54.171,130 triệu đồng...”, Thanh tra Chính phủ kết luận thêm về việc thực hiện hợp đồng thi công công trình trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Quả là những sai phạm “đếm không xuể” và những con số “thất thoát” cũng không hề nhỏ.

Ngô Ngãi

Tin liên quan