Ban QLDA đường thủy nội địa: Chỉ định 13 gói thầu nguyên giá

(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đường thủy nội địa vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 16 gói thầu. Điểm đáng chú ý là có 13 trong tổng số 16 gói thầu này được chỉ định thầu với giá trao thầu cho nhà thầu được chỉ định đúng bằng giá gói thầu.
Trong khi Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa chỉ định 13 gói thầu tiết kiệm 0 đồng thì chỉ 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi tiết kiệm hơn 37%. Ảnh: Lê Tiên
Trong khi Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa chỉ định 13 gói thầu tiết kiệm 0 đồng thì chỉ 1 gói thầu đấu thầu rộng rãi tiết kiệm hơn 37%. Ảnh: Lê Tiên

Theo thông tin từ Ban QLDA đường thủy nội địa, 13 gói thầu nêu trên được chỉ định thầu cho 4 nhà thầu, trong đó 2 nhà thầu được chỉ định thầu nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Công ty CP Tư vấn xây dựng và môi trường miền Nam.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật tài nguyên và môi trường được chỉ định thầu tới 6 gói thầu:  Gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Công trình nạo vét bạt mom, đảm bảo an toàn giao thông luồng sông đào Hạ Lý, khu vực Ngã ba Xi Măng có giá trao thầu hơn 110 triệu đồng. Gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Rạch Sỏi – Hậu Giang có giá trao thầu hơn 147 triệu đồng. Gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn tuyến sông La có giá trao thầu hơn 98 triệu đồng. Gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn Thanh Hói Triều có giá trao thầu hơn 98 triệu đồng. Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn Lèn có giá trao thầu gần 316 triệu đồng. Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn tuyến sông Nghèn có giá trao thầu hơn 308 triệu đồng.

Công ty CP Tư vấn xây dựng và môi trường miền Nam được chỉ định tới 4 gói thầu: Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công trình nạo vét duy tu kênh Xà No có giá trao thầu hơn 334 triệu đồng. Gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Rạch Giá – Hà Tiên có giá trao thầu hơn 314 triệu đồng. Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Vành Đai có giá trao thầu gần 360 triệu đồng. Gói thầu Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường Công trình nạo vét đảm bảo giao thông kênh Chợ Lách có giá trao thầu hơn 110 triệu đồng.

Ba gói thầu còn lại trong số 13 gói thầu nêu trên được chỉ định cho 2 nhà thầu. Trong đó, Công ty CP Địa chất và Môi trường miền Nam được chỉ định 2 gói với giá trao thầu là gần 368 triệu đồng và gần 324 triệu đồng. Nhà thầu còn lại là Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông thủy được chỉ định 1 gói thầu với giá trao thầu là hơn 37 triệu đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là 3 trong số 16 gói thầu nêu trên được thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước. Trong đó, Gói thầu ĐTGT12: Điều tiết hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Nhị Thiên Đường trên kênh Đôi năm 2016 có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu khá ấn tượng (hơn 37%). Gói thầu này có giá gần 3.973 triệu đồng, nhưng giá trúng thầu của Liên danh thi công cơ giới và dịch vụ hàng hải miền Bắc - Tường Vy chỉ hơn 2.499 triệu đồng (chênh lệch giảm gần 1.474 triệu đồng, tương đương 37% giá gói thầu).  

Theo tổng hợp của phóng viên Báo Đấu thầu, từ kết quả lựa chọn nhà thầu 16 gói thầu nêu trên của Ban QLDA đường thủy nội địa cho thấy, 13 gói thầu được chỉ định thầu với tổng giá gói thầu  gần 3.000 triệu đồng đã không tiết kiệm đồng nào qua chỉ định thầu cho 4 nhà thầu. Trong khi đó 3 gói thầu được đấu thầu rộng rãi có giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu, đặc biệt qua đấu thầu rộng rãi Gói thầu ĐTGT12 đã tiết kiệm được gần 1.474 triệu đồng.

Bích Thảo