TP. HCM: Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 42 ngày

Ngày 26/4, Sở Xây dựng TP. HCM cho biết, đầu tháng 7/2017 trở đi sẽ áp dụng thí điểm liên thông điện tử trong cấp phép xây dựng để rút ngắn thời gian cấp phép từ 133 ngày xuống còn 42 ngày cho tất cả 24 quận, huyện.
Thời gian cấp phép xây dựng được rút ngắn từ 133 ngày xuống còn 42 ngày.
Thời gian cấp phép xây dựng được rút ngắn từ 133 ngày xuống còn 42 ngày.

Cụ thể, Sở Xây dựng TP. HCM sẽ phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông TP. HCM thực hiện cơ chế một cửa liên thông điện tử trong cấp phép xây dựng đối với những dự án, công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng. Thời gian thí điểm dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12/2017.

Hiện nay, quy trình xin cấp phép xây dựng tại Sở Xây dựng TP. HCM phải thông qua ba bước thủ tục thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và cấp phép xây dựng. Ưu điểm của quy trình này, ba quy trình nói trên sẽ được gom thành một, thực hiện chế độ một cửa liên thông.

Sở Xây dựng TP. HCM sẽ nhận tất cả hồ sơ tại một đầu mối, sau đó tùy theo loại hồ sơ mà Sở sẽ tham khảo các sở ngành liên quan khác như Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Phòng cháy Chữa cháy, Giao thông Vận tải, Quy hoạch Kiến trúc… để thẩm định các điều kiện cấp phép bằng một hệ thống phần mềm điện tử liên thông sử dụng chữ ký số.

Sau thời gian thí điểm, TP. HCM sẽ đánh giá hiệu quả và sẽ tính tới khả năng nhân rộng áp dụng quy trình một cửa liên thông cấp phép xây dựng cho tất cả dự án, công trình thuộc thẩm quyền cấp quận huyện.

Được biết, từ ngày 1/7 tới, tất cả các sở ngành, quận huyện tại TP. HCM sẽ không còn sử dụng văn bản giấy để trao đổi công việc, trừ một số văn bản dạng đặc thù và văn bản mật. Việc trao đổi thông tin được tiến hành trên mạng, sử dụng chữ ký số.

Năm 2013, Ngân hàng Thế giới từng xếp Việt Nam đứng thứ 28/185 quốc gia về chỉ số giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng, tăng 39 bậc so với năm 2012. Năm 2014, đứng thứ 29/190 quốc gia. Năm 2015 đứng thứ 22/189 quốc gia. Năm 2016, tăng thêm 10 bậc, đứng thứ 12/189 quốc gia.


Reatimes.vn