Sơn La đấu thầu 2 dự án sử dụng đất hơn 515 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La (Bên mời thầu) vừa cho biết, trong quý III/2018, Ban sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án đầu tư có sử dụng đất; phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện 2 dự án này từ năm 2018 - 2019.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thứ nhất là Dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La, lô số 5 TP. Sơn La với tổng chi phí thực hiện dự kiến là hơn 300 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 34 tỷ đồng). Thứ 2 là Dự án Khu đô thị bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La với tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 215 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 65,5 tỷ đồng).

UBND tỉnh Sơn La giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La có trách nhiệm xem xét lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá đất tại 2 dự án nói trên để làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

 

Bích Thảo