Samsung được miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Chính phủ đồng ý không đặt vấn đề hoàn trả tiền BTGPMB cho phần diện tích đã thuê 171,3 ha của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình. UBND tỉnh Thái Nguyên sử dụng ngân sách địa phương để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các chi phí đền bù, GPMB và các chi phí khác liên quan đã được Thường trực Chính phủ chỉ đạo tại Văn bản số 334/TB-VPCP ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, vào tháng 10/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền BTGPMB đối với phần diện tích này. Được biết, quá trình thực hiện BTGPMB và bàn giao đất cho Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên Việt Nam đối với diện tích 171,3 ha được thực hiện trong giai đoạn còn hiệu lực của cả Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định có liên quan.                          

Thế Anh